GÖRAN SÖLLSCHER Cavatina GRAND PRIX
1 CD / Download 0289 477 7582 9
Int. Release 01 Apr. 2008
DetailsPressestimmen

GÖRAN SÖLLSCHER Renaissance album
Download 0289 477 5726 9
Int. Release 04 Oct. 2005
DetailsPressestimmen

GÖRAN SÖLLSCHER Eleven-String Baroque
Download 0289 474 8152 2
Int. Release 01 Jun. 2004
DetailsPressestimmen

SCHUBERT FOR TWO Shaham Söllscher
1 CD / Download 0289 471 5682 6
Int. Release 02 Jan. 2003
DetailsPressestimmen

GÖRAN SÖLLSCHER Preludes, Songs, Homages
1 CD / Download 0289 459 1382 7
Int. Release 01 Mar. 1999
DetailsPressestimmen

BACH Transkriptionen Gitarre Söllscher
Download 0289 435 4712 3
Int. Release 01 Apr. 1992
DetailsPressestimmen

BACH Werke für Laute Söllscher Vol. 2
Download 0289 413 7192 8
Int. Release 05 Sep. 1988
DetailsPressestimmen