Publicaciones recientes

TELEMANN Flute Quartets Musica Antiqua
1 CD / Download 0289 477 5379 7
Int. Release 01 Apr. 2005
Más información

MAGDALENA KOZENA Lamento
1 CD / Download 0289 474 1942 6
Int. Release 03 Jan. 2005
Más información

BIBER Harmonia artificiosa MAK Goebel
2 CDs / Download 0289 474 9652 6
Int. Release 01 Apr. 2004
Más información

CHARPENTIER Musique sacrée / Goebel
Download 0289 474 5072 6
Int. Release 01 Nov. 2003
Más información

Bachiana: Double Concertos Goebel
Download 0289 471 5792 2
Int. Release 01 Nov. 2002
Más información