01 August 2014

01 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

05 August 2014

05 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

08 August 2014

08 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

11 August 2014

11 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

14 August 2014

14 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

17 August 2014

17 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

20 August 2014

20 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

23 August 2014

23 August 2014
Mojca Erdmann
Grosses Festspielhaus
Salzbourg
,
Austria
Info lieu
R. Strauss: "Der Rosenkavalier"
Conductor: Franz Welser-Möst / Salzburg Festival

30 August 2014

30 August 2014
Mojca Erdmann
Vilnius
,
Lithuania
Lithuanian State Symphony Orchestra

07 September 2014

07 September 2014
Mojca Erdmann
Philharmonie
Berlin
,
Germany
Info lieu
Reimann
Kuss Quartett