18 January 2015

18 January 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Weber: "Der Freischütz"
Conductor: Sebastian Weigle

21 January 2015

21 January 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Weber: "Der Freischütz"
Conductor: Sebastian Weigle

24 January 2015

24 January 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Weber: "Der Freischütz"
Conductor: Sebastian Weigle

29 January 2015

29 January 2015
Anna Prohaska
Konzerthaus
Berlin
,
Germany
Info lieu
J.S. Bach: "Weichet nur, betrübte Schatten"
Staatskapelle Berlin / Conductor: Ton Koopman / Presenter: www.staatsoper-berlin.de

30 January 2015

30 January 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Weber: "Der Freischütz"
Conductor: Sebastian Weigle

01 February 2015

01 February 2015
Anna Prohaska
Bode Museum
Berlin
,
Germany
Info lieu
Beethoven
With Friends / Recital / Presenter: www.staatsoper-berlin.de

05 February 2015

05 February 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Weber: "Der Freischütz"
Conductor: Sebastian Weigle

08 February 2015

08 February 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Weber: "Der Freischütz"
Conductor: Sebastian Weigle

13 February 2015

13 February 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Mozart: "Die Zauberflöte"
Conductor: Sebastian Weigle

14 February 2015

14 February 2015
Anna Prohaska
Schillertheater
Berlin
,
Germany
Info lieu
Mozart: "Die Zauberflöte"
Conductor: Sebastian Weigle

1 - 10 of 13 events
  12