BERG, STRAVINSKY, RAVEL / Perlman, Ozawa, Mehta - Pressestimmen