FERENC FRICSAY Dvořák, Bruch, Glazunov - Pressestimmen