SHOSTAKOVICH Symphonie No. 5 / Ashkenazy - Pressestimmen