SHOSTAKOVICH Symphony No.7 Ashkenasy - Pressestimmen