Anne-Sophie Mutter | 17.06.2023 Festspielhaus, Baden-Baden, Vivaldi, J.S. Bach, Previn, Bologne