Grigory Sokolov | Termin | 28.04.2022 Laeiszhalle, Hamburg