Grigory Sokolov | Termin | 29.05.2022 Konzerthaus, Freiburg