Lisa Batiashvili | Video | Johannes Brahms / Clara Schumann - Dokumentation