Anna Netrebko | Event | 23.09.2021 KZ Jupiter, Nizhny Novgorod