Daniel Barenboim | 13.11.2022 Konzerthaus, Vienna, Beethoven: Piano Concerto no. 3Chopin: Piano Concerto no. 1