Grigory Sokolov | 01.11.2023 Teatro Petruzzelli, Bari