Grigory Sokolov | 17.11.2023 Konzerthaus, Dortmund, Mozart