Grigory Sokolov | Event | 26.06.2021 Konzerthaus, Freiburg