Grigory Sokolov | Event | 29.05.2022 Konzerthaus, Freiburg