Lisa Batiashvili | 15.10.2023 Davies Symphony Hall, San Francisco, Haydn, Ravel, Mendelssohn