Lisa Batiashvili | 26.08.2022 Usher Hall, Edinburgh, Szymanowski, Frank, Price