Sergei Babayan | Event | 05.06.2022 Rosengarten, Mannheim, Rachmaninov: Piano Concerto no. 2