LANG LANG MOZART / CHOPIN / SCHUMANN

LANG LANG

MOZART: Klaviersonate
Piano Sonata KV 330
CHOPIN: Klaviersonate h-moll
Piano Sonata in B minor
SCHUMANN: Kinderszenen
Int. Release 13 Jan. 2006
Download
0289 477 9381 6
DDD 0289 477 9381 6 GH


Track List

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Piano Sonata No. 10 in C Major, K. 330

3.
5:37

Frédéric Chopin (1810 - 1849)
Piano Sonata No. 3 in B Minor, Op. 58

6.
14:10

Robert Schumann (1810 - 1856)
Kinderszenen, Op. 15

10.
0:28

14.
3:17

15.
1:21

Lang Lang

Total Playing Time 1:19:20