Track Details

TAKEMITSU Garden Rain Download 477 5382

Artist & Repertoire Info


Track:
4
Composer:

Toru Takemitsu (1930-1996), Composer

Title:

Le son calligraphié

III (1960)

Artists:

Hiroshi Wakasugi, Conductor

Kenji Kobayashi, Violin

Mari Hirao, Violin

Namiko Umezu, Violin

Miyuki Togawa, Violin

Junko Edo, Viola

Aya Tanaka, Viola

Tadao Takahashi, Cello

Akiyoshi Kudo, Cello

Duration:
2:27
First Release:
1977

Recording Information


Recording date:
December 1974
Live / Studio:
Studio
Recording Location:
Polydor Studio No.1, Tokyo, Japan
Produced By:

Shosuke Akino, Producer

Balance Engineer:

Nobuo Sugita

Format:
AAA Stereo