Camille Thomas | 25.05.2024 Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven, Saint-Saëns: Cello Concerto no. 2