Grigory Sokolov | 27.04.2024 Konzerthaus, Freiburg