BEST OF NEW YEAR'S CONCERT VOL.II

WIENER PHILHARMONIKER
Best of
New Year's Concert Vol.II

Harnoncourt · Boskovsky · Karajan
Abbado · Muti · Maazel
Int. Release 01 Oct. 2004
2 CDs / Download
0289 477 5115 1
CD ADD / DDD 0289 477 5115 1 GM 2


トラック・リスト

CD 1: Best of New Year's Concert - Vol. II

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Wiener Philharmoniker, Nikolaus Harnoncourt

Josef Strauss (1827 - 1870)
Wiener Philharmoniker, Willi Boskovsky

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan

Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado

Wiener Philharmoniker, Riccardo Muti

Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado

Wiener Philharmoniker, Willi Boskovsky

Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel

Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado

Josef Strauss (1827 - 1870)
Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Wiener Philharmoniker, Nikolaus Harnoncourt

再生時間合計 1:11:55

CD 2: Best of New Year's Concert - Vol. II

Joseph Lanner (1801 - 1843)
Hofballtänze, Op.161

Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Wiener Philharmoniker, Nikolaus Harnoncourt

Joseph Lanner (1801 - 1843)
Wiener Philharmoniker, Riccardo Muti

Josef Strauss (1827 - 1870)
Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Claudio Abbado, Wiener Philharmoniker

Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel

Wiener Philharmoniker, Willi Boskovsky

Wiener Philharmoniker, Riccardo Muti

Carl Michael Ziehrer (1843 - 1922)
Wiener Philharmoniker, Lorin Maazel

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Wiener Philharmoniker, Willi Boskovsky

Johann Strauss I (1804 - 1849)
Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado

再生時間合計 1:14:26

. . . einfach genießen.