Track Details

TAKEMITSU A Flock Descends Ozawa TASHI Download 477 5381

Artist & Repertoire Info


Track:
6
Composer:

Toru Takemitsu (1930-1996), Composer

Title:

Valeria

Artists:

Hiroshi Wakasugi, Conductor

Ryu Noguchi, Piccolo

Takeshi Koizumi, Piccolo

Saburo Ueki, Violin

Yoshio Hattori, Cello

Yuji Takahashi, Organ

Duration:
6:29
First Release:
1971

Recording Information


Recording date:
September 1969
Live / Studio:
Studio
Recording Location:
Polydor Studio No.2, Tokyo, Japan
Format:
Stereo