GIL SHAHAM Violin Romances

GIL SHAHAM
Romances

Beethoven: Romanzen Nos. 1 & 2
Dvorák: Romanze op. 11 · Elgar: Salut
d'amour · Kreisler: Liebesfreud / Liebesleid
Schön Rosmarin · Sarasate: Romanza
Andaluza · Svendsen: Romanze op. 26
Tchaikovsky: Sérénade mélancholique
Orpheus Chamber Orchestra
Int. Release 02 Sep. 1996
1 CD / Download
0289 449 9232 8
CD DDD 0289 449 9232 8 GH


Track List

Edward Elgar (1857 - 1934)
Fritz Kreisler (1875 - 1962)
Schön Rosmarin

Johann Severin Svendson (1840 - 1911)
Fritz Kreisler (1875 - 1962)
Liebesfreud

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Fritz Kreisler (1875 - 1962)
Liebesleid

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893)
Pablo Martin De Sarasate (1844 - 1908)
Romanza andaluza Op.22, No.1

Antonín Dvo?ák (1841 - 1904)
Gil Shaham, Orpheus Chamber Orchestra

Total Playing Time 57:32