BACH 333 - Schemelli Gesangbuch

BACH 333
Schemelli Gesangbuch

Int. Release 26 Oct. 2018
Download
0289 483 5991 2


Track List

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Margot Guilleaume, Helmut Tramnitz

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Karl Richter

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Georg Christian Schemelli: Musicalisches Gesang-Buch (Leipzig, 1736)

Magdalena Kožená, Christian Schmitt

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

20.
3:04

Simon C. Jansen, Aafje Heynis

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Elisabeth Speiser, Hedwig Bilgram

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Georg Christian Schemelli: Musicalisches Gesang-Buch (Leipzig, 1736)

Georg Christian Schemelli: Musicalisches Gesang-Buch (Leipzig, 1736)

Magdalena Kožená, Christian Schmitt

Peter Schreier, Karl Richter

Hermann Prey, Leonard Hokanson, Marcal Cervera

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Margot Guilleaume, Helmut Tramnitz

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Georg Christian Schemelli: Musicalisches Gesang-Buch (Leipzig, 1736)

Magdalena Kožená, Christian Schmitt

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Elisabeth Speiser, Hedwig Bilgram

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Simon C. Jansen, Aafje Heynis

Georg Christian Schemelli: Musicalisches Gesang-Buch (Leipzig, 1736)

Magdalena Kožená, Christian Schmitt

Hilde Rössel-Majdan, Richard Harand, Franz Holetschek

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Hugues Cuénod, Richard Harand, Franz Holetschek

Nathalie Stutzmann, Michele Pasotti

Peter Schreier, Ton Koopman, Jaap Ter Linden

Peter Schreier, Hedwig Bilgram

Kölner Akademie, Michael Alexander Willens, Kölner Akademie choir

Total Playing Time 2:41:19